Lluís Rabell es compromet a abordar el drama dels desnonaments en els 100 primers dies de Govern

El presidenciable de Catalunya Sí Que es Pot, Lluís Rabell, s’ha compromès avui des d’una roda de premsa a l’Agència EFE a treballar per “un país lliure de desnonaments”. “Si hi ha una mesura social que requereixuna actuació immediata és sobre el tema d’habitatge”, ha dit Rabell que ha recordat que Catalunya és un país líder en desnonaments dins l’Estat espanyol, amb 31 llançaments al dia. Cal una administració amigadels ajuntaments que vetllen per aturar desnonaments i que vetllen per perquè les famílies tinguin una sortida digna”, ha assegurat Rabell, per la qual cosa s’ha mostrat favorable a una llei de segona oportunitat i ala dació en pagament.

La proposta programàtica de Catalunya Sí Que es Pot aposta per aprovar la dació en pagament retroactiva, fent possible que les persones i famílies que ara arrosseguen un deute hipotecari per tota la vida puguin fer ús del’habitatge amb un contracte de lloguer o cessió temporal d’ús. A més, si la candidatura de confluència governa seguirà la feina iniciada pels ajuntaments progressistes enlloc d’actuar en sentit contrari, “com ha fet el govern delsmillors “ que ha recordat que una de les primeres mesures que va fer va ser “carregar-se un dels instruments que teníem: la Llei d’Habitatge”.

Així, Rabell s’ha mostrat partidari de presentar una llei de segona oportunitat que permetria una reestructuració ordenada o una quitança d’una part del deute o refinançament per a persones físiques. “La força dels ajuntamentsaixoplugats i liderats per administració de la Generalitat compromesa tindria més força. Per això és indefugible i inajornable”, ha assegurat.

Durant la roda de premsa a l’Agència Efe, Rabell ha proposat una trobada amb totes les entitats financeres per a mobilitzar els habitatges que no estan a disposició de les administracions públiques per a desenvolupar un parc delloguer social. Tal com diu el programa de la candidatura que encapçala, caldria crear un Fons Social Català d’Habitatges, format entre altres pels habitatges buits que caixes i bancs van traspassar a la societat estatal SAREB, queserà gestionat amb els ajuntaments i les entitats sense ànim de lucre, per garantir un allotjament digne a totes les persones es vegin privades del seu habitatge habitual per desnonaments o que no puguin accedir per primeravegada a un habitatge per manca d’ingressos suficients o situació d’exclusió social.

De la mateixa manera, la candidatura de la confluència vol recuperar les disposicions de la Llei del dret a l’habitatge de 2008 que possibilitaven l’expropiació temporal del dret de l’ús de l’habitatge per ser destinats a lloguer social, quan s’acrediti necessitat d’habitatge assequible.

Resposta a Obama

En resposta a Obama que ahir va manifestar la voluntat d’una “Espanya unida i forta”, Rabell ha dit que “tothom opina de Catalunya menys la societat catalana”. “Cal que opinem i la millor manera per a què tingui una lecturainequívoca és la celebració referèndum amb garanties democràtiques i reforcen la nostra convicció”, ha assegurat.